+48 506 115 696
enetech.biuro@gmail.com

Realizacje

 • 2013 - Prace montażowe podczas instalacji Systemu Zabezpieczenia przeciwkolizyjnego maszyn na zasobniku węgla w PGE GiEK S.A. KWB Turów.  (Fugo Projekt Sp. z o.o.)
 • 2014 - Wykonanie montażu obwodów pomiarowych i sterowniczych w obrębie Wentylatorów Spalin bloku nr 4  w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ABB Sp. z o.o.)
 • 2014 - Instalacja oraz parametryzacja urządzeń do pomiaru wydajności urobku na 12 przenośnikach taśmowych w PGE GiEK S.A. KWB Turów.  (Fugo Projekt Sp. z o.o.)
 • 2014 - Prace montażowe w ramach przeniesienia nastawni pod Silosami mączki 1i2 do pomieszczeń obsługi sprężarkowni centralnej w  PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ASKOM Sp. z o.o.)
 • 2014 - Prace montażowe w ramach zadania - System monitoringu i regulacji układów zawieszenia elementów kotła energetycznego - Blok nr 2 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ELTUR-SERWIS  Sp. z o.o.)
 • 2015 - Dostawa i montaż układów do pomiaru kąta wysięgnika urabiającego na koparkach K9,K11,K28 w PGE GiEK S.A. KWB Turów.  (Fugo Projekt Sp. z o.o.)
 • 2015 - Prace montażowe i uruchomieniowe w ramach zadania - Budowa instalacji odazotowywania spalin na blokach 4,5 i 6 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (LamelTech / SBB Energy)
 • 2015 - Prace demontażowe i montażowe w branży elektrycznej i AKPiA podczas modernizacji Obrotowego Podgrzewacza Powietrza na kotle K-6 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ControlTec Sp. z o.o.)
 • 2015 - Montaż systemu monitoringu drgań dla Wentylatorów Spalin bloku nr 6 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (Babcock Noel GmbH)
 • 2015 - Prace demontażowe i montażowe obwodów pomiarowych i sterowniczych w obrębie Wentylatorów Spalin bloku nr 6  w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ABB Sp. z o.o.)
 • 2015 - Prace montażowe i łączeniowe w związku z zadaniem - Wymiana systemu operatorskiego na bloku nr 6 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (LamelTech / ABB)
 • 2015 - Montaż systemu monitoringu drgań  dla Wentylatorów Spalin bloku nr 5 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (Babcock Noel GmbH)
 • 2015 - Prace demontażowe i montażowe w związku z modernizacją zdmuchiwaczy sadzy Obrotowego Podgrzewacza Powietrza na kotle K-5 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ControlTec Sp. z o.o.)
 • 2015-2016 - Prefabrykacja szaf PLC dla Instalacji odpylania nawęglania bloków 1-6 oraz Kruszarkowni 1-3 w  PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ASKOM Sp. z o.o.)
 • 2015-2016 - Sprawdzenia i uruchomienia obwodów sterowniczych i pomiarowych w ramach budowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ABB Sp. z o.o.)
 • 2016 - Wykonanie instalacji zasilającej instalację ogrzewania elektrycznego rurociągów w ramach budowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ControlTec Sp. z o.o.)
 • 2016 - Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki dla zadania - Budowa instalacji podciśnieniowych w celu zmniejszenia zapylenia  na układzie nawęglania bloku nr 1 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.  (BART Sp. z o.o.)
 • 2016 - Prace elektromontażowe w ramach zadania - Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ELEKTROBUDOWA S.A.)
 • 2016 - Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki dla zadania - Budowa instalacji podciśnieniowych w celu zmniejszenia zapylenia  na układzie nawęglania bloku nr 4 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.  (BART Sp. z o.o.)
 • 2016 - Dostawa i montaż układów do pomiaru kąta wysięgnika urabiającego na koparkach K14 i K27 w PGE GiEK S.A. KWB Turów.  (Fugo Projekt Sp. z o.o.)
 • 2016 - Prace elektromontażowe, sprawdzenia i uruchomienia instalacji AKPiA w ramach zadania - Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.   (ABB Sp. z o.o.)
 • 2016 - Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki dla zadania - Budowa instalacji podciśnieniowych w celu zmniejszenia zapylenia  na układzie nawęglania bloku nr 3 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.  (BART Sp. z o.o.)
 • 2017 - Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki dla zadania - Budowa instalacji podciśnieniowych w celu zmniejszenia zapylenia  na  Kruszarkowni nr 2 w PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów.  (BART Sp. z o.o.)